NORDrect

Rektangulære ventilationskanaler og fittings

Product group image

NORDrect er rektangulære kanalsystemer testet og godkendt iht. DS/EN 1505:2001.

Kanalsystemet tilbydes i standardmål og længder eller efter aftalte tegningsmål.

Kanaler og fittings har tæthedsklasse C ved overholdelse af installationsvejledning. Tæthedsklasse C iht. DS/EN 1507:2006.

OBS - For DS 428 godkendte kanaler og fittings henvises til produktgruppen, NORDrect-T.

NORDrect kan dog anvendes til ventilationssystemer i byggeprojekter, hvor byggetilladelsen er givet før den 1. april 2021.

Derudover i følgende tilfælde:

  • Hvis kanalsystemet efterfølgende skal brandisoleres.
  • Hvis kanalsystemet alene betjener en brandcelle eller en ikke opdelt brandsektion og helt er beliggende indenfor denne.
  • Hvis kanalsystemet er placeret udendørs.
  • Hvis tilslutningskanaler til armatur med maksimal længde på 4 m, der er placeret synligt i rummet, såfremt armaturet ikke indgår som en brandmodstand.