NORDduct

Cirkulære ventilationskanaler og fittings

Product group image

NORDduct er en produktgruppe bestående af kanaler og diverse fittings som f.eks. bøjninger, muffer, nipler, reduktioner, T-stykker etc.

Kanaler og fittings er testet og godkendt iht. DS/EN 1506:2007 og har tæthedsklasse D ved overholdelse af installationsvejledning. Tæthedsklasse D iht. DS/EN 12237:2003

OBS - For DS 428 godkendte kanaler og fittings henvises til produktgruppen, NORDduct-T.

NORDduct kan dog anvendes til ventilationssystemer i byggeprojekter, hvor byggetilladelsen er givet før den 1. april 2021.

Derudover i følgende tilfælde:

  • Hvis kanalsystemet efterfølgende skal brandisoleres.
  • Hvis kanalsystemet alene betjener en brandcelle eller en ikke opdelt brandsektion og helt er beliggende indenfor denne.
  • Hvis kanalsystemet er placeret udendørs.
  • Hvis tilslutningskanaler til armatur med maksimal længde på 4 m, der er placeret synligt i rummet, såfremt armaturet ikke indgår som en brandmodstand.