NORDduct-T

Cirkulære ventilationskanaler og fittings

Product group image

NORDduct-T er en produktgruppe bestående af kanaler og diverse fittings som f.eks. bøjninger, muffer, nipler, reduktioner, T-stykker etc.

NORDduct-T er godkendt iht. DS 428 og testet og godkendt iht. DS/EN 1366-1 og overholder E 60 (ve ho i ->o). Klassificeret iht. DS/EN 13501-3.

Kanaler og fittings har tæthedsklasse D ved overholdelse af installationsvejledning.Tæthedsklasse iht. DS/EN 12237:2003

NORDduct-T anvendes til ventilationssystemer, der indgår i byggeprojekter, hvor byggetilladelsen er givet efter den 1. april 2021, og dermed skal overholde DS 428.