Kvalitets- og miljøpolitik

ETS NORDs kvalitets- og miljøpolitik er defineret, og implementeringen følges nøje af koncernens topledelse.

Målsætningen for ETS NORD AS er at opnå tilfredshed hos kunder, leverandører og andre interessenter. Denne tilfredshed opnås ved godt samarbejde og effektiv informationsudveksling. Vores medarbejdere tager ansvar for egne arbejdsopgaver og gennemfører konstant og effektivt forbedringer relateret til kvalitets- og miljømæssige områder.

Vi inddrager vores medarbejdere og kunder ved at informere dem om miljøbeskyttende principper, holder opsyn med vigtige aspekter inden for miljømæssige påvirkninger i relation til koncernens aktiviteter og har fornuftigt økonomisk forbrug af ressourcer samt undgår forurening ifølge al relevant lovgivning.

 

Certifikater:

ISO9001 & ISO14001 – Certifikater