ESD saddel

NORDrect

Avstick för anslutning till en rund kanal. Den rektangulära änden är försedd med skarvprofil. Den rundade änden har en kant för skarvning med rund kanal.
Standardlängd 100 mm.