ESV luftindsugning med gitter

NORDrect

ESV lige luftindtag med gitter til forsynings- og udsugningsrør.
Materiale Zn, ZM, H
Vidde a mm
Højde b mm
Længde 50 mm