KRS-T Lukke- og reguleringsspjæld

​​KRS-T lukke- og reguleringsspjæld anvendes til at lukke og regulere luftmængden i ventilationssystemer.
Lukke- og reguleringsspjældet overholder tæthedsklasse 3 (DS/EN 1751:2014).