ESV luftindsugning med gitter

NORDrect

ESV lige luftindtag med gitter til forsynings- og udsugningsrør.