NORDduct

Cirkulære ventilationskanaler & Fittings

NORDduct-systemer indeholder rør, bøjninger, nipler, reduktioner, indløbsrør, krydsstykker, endebunde og indtag. NORDducts runde kanalsystemer og dele er fremstillet i henhold til standarden EVS-EN 1506:2007.

NORDduct-kanaler og dele overholder tæthedsklasse D, forudsat at produkterne er samlet i henhold til instruktionerne.

NORDduct-kanaler og dele er godkendt i henhold til M1 klassificering.