Godkendt iht. DS 428

14.04.2021

Nye krav til kanalsystemer pr. 1. april 2021

Vores cirkulære og rektangulære kanaler har bestået testen hos Dansk Brandteknisk Institut, så de overholder kravene i DS 428.

Hvis du skal give tilbud på et projekt, der har fået byggetilladelse efter den 1. april 2021, skal du være opmærksom på følgende:

Kanalsystemer, der gennembryder en brandmæssig adskillelse f.eks. væg eller etagedæk, skal være godkendt iht. DS 428 med hensyn til kanalens brandmodstandsevne. Kanalen skal overholde klasse E60 (ve ho i ->o) og være testet efter DS/EN 1366-1.

Med vores godkendte kanaler og fittings får du en løsning, hvor du ikke skal ændre på noget eller planlægge nye fremgangsmåder. Vi har sørget for, at vores produkter overholder DS 428 uden ekstra besvær for dig og dine medarbejdere.

Har du spørgsmål til vores godkendte kanaler er du velkommen til at ringe eller skrive til

Birgit Knudsen

Key Account Manager