Kvalitets- og miljøpolitik

Målsætningen for ETS NORD AS er at opnå tilfredshed hos kunder og andre interesserede parter. Denne tilfredshed opnås ved godt samarbejde og effektiv informationsudveksling, ved at hver enkel medarbejder tager ansvar for egne arbejdsopgaver, samt konstant og effektiv forbedring af kvalitiet og miljømessige aktiviteter. Vi inddrager medarbejdere og kunder ved at informere dem om miljøbeskyttende principper, holder opsyn med vigtige aspekter inden for miljømæssige påvirkninger i relation til firmaets aktiviteter, har fornuftigt økonomisk forbrug af ressourcer samt undgår forurening ifølge al relevant lovgivning.

ISO 9001- Certifikat
ISO 14001 – Certifikat